Εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

1) Κουμάκης Νεκτάριος

  α. Οικονοµικού προγραµµατισµού. (Σύνταξη του προσχεδίου του ετήσιου Τεχνικού προγράµµατος και του προσχεδίου του  προϋπολογισµού του ∆ήµου. )

  β. Παρακολούθησης έργων Εθνικής και Περιφερειακής αρµοδιότητας. 

  γ. Συντονισµού και επίβλεψης υλοποίησης αναπτυξιακού σχεδιασµού:

         i) στην ∆ηµοτική Ενότητα Μυθήµνης και

         ii) στις ∆ηµοτικές Ενότητες Κισσάµου και Ιναχωρίου σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους κατά τόπους Αντιδηµάρχους. 

 

 

2) Θεοδωρογλάκης Μιχαήλ

  α. Τομέας Ηλεκτροφωτισμού (σε όλη την έκταση του Δήμου)

  β. Καθήκοντα Τοπικού Αντιδημάρχου στις  Κοινότητες  Χαιρεθιανών,  Δραπανιά, Ποταμίδας, Βουλγάρω, της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης.

 

 

3) Τουλουπάκης Θεόδωρος

  α. Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας

  β. Λειτουργίας και συντήρησης Βρεφονηπιακών σταθμών.

 

 

4) Σκορδυλάκης Γεώργιος

  α. Καθήκοντα τοπικού Αντιδημάρχου στην Κοινότητα Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου.

 

 

5) Σταθόπουλος Αντώνιος

  α. Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής,

  β. Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης,

  γ. Καθήκοντα τοπικού Αντιδημάρχου στην Κοινότητα Κισσάμου.

 

 

6) Κουρτάκη Δήμητρα

  α. Τομείς Υγείας, Δημόσιας Υγιεινής, Πρόνοιας,

  β. Υπεύθυνη κέντρου Κοινότητας του Δήμου

  γ. Καθήκοντα τοπικού Αντιδημάρχου στις Κοινότητες Γραμβούσας και Λουσακιών της Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου.

 

 

7) Σκαλιδάκης Θεόδωρος

  α. Καθήκοντα τοπικού Αντιδημάρχου στις Κοινότητες Έλους, Βάθης, Περβολίων, Κεφαλίου, Βλάτους και Στροβλών της Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου.

 

 

8) Λυμπινάκης Ιωάννης

  α. Καθήκοντα τοπικού Αντιδημάρχου στις Κοινότητες Φαλελιανών, Ρόκκας, Περβολακίων, Σφακοπηγαδίου, Μαλαθύρου και Σασάλου της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης.

 

 

9) Μυλωνάκη Ειρήνη

  α. Καθήκοντα τοπικού Αντιδημάρχου στις Κοινότητες Καλουδιανών και Τοπολίων της Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης

 

 

Αρχεία