Γενικά και ειδικά καθήκοντα αντιδημάρχων δήμου Κίσσαμου

Αντιδήμαρχοι

 

1) Μαυροδημητράκης Σπυρίδων

 •  α. Υπεύθυνος Υπηρεσιών Καθαριότητος, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 •  β. Θέματα Πολιτικής Προστασίας
 •  γ. Τέλεση Πολιτικών Γάμων

2) Χριστουλάκης Θεόφιλος

 •  α. Υπεύθυνος Υπηρεσιών Υδροάρδευσης - Αποχέτευσης
 •  β. Τελεση Πολιτικών Γάμων

 

3) Κελαϊδής Ιωάννης

 •  α. Θέματα Αθλητισμού και Νεολαίας
 •  β. Φιλοζωική Δράση 
 •  γ. Τέλεση Πολιτικών Γάμων

4) Χαχλάκης Γεώργιος

 •  α. Θέματα Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
 •  β. Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
 •  γ. Τέλεση Πολιτικών Γάμων

 

*Κοινότητες Καλλεργιανών, Πολυρρήνιας ,Καλαθενών ,Σηρικαρίου και Κουκουναράς Δημοτικής Ενότητος Κισσάμου:   Μαυροδημητράκης Σπυρίδων

 

Άμισθος Αντιδήμαρχος

1) Σταθόπουλος Αντώνιος