ΚΑΡΤΑ ΕΥΧΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΥΧΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 27 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 27 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 26  Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 26 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

    Τελευταία Νέα