ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για τον μήνα Ιούνιο έτους 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για τον μήνα Ιούνιο έτους 2020

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΛΟΓΩ COVID-19 & ΒΑΣΕΙ ΚΥΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΛΟΓΩ COVID-19 & ΒΑΣΕΙ ΚΥΑ

    Τελευταία Νέα