Είσοδος
 el  en

Είσοδος

Είστε νέος χρήστης; Εγγραφείτε!

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Κίσσαμος 3/7/2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2.Τις διατάξεις του Ν.4023/2011 «Διεύρυνση της Άμεσης και Συμμετοχικής Δημοκρατίας για τη διενέργεια Δημοψηφίσματος»(ΦΕΚ 220/Α΄)

 3. Τις διατάξεις του άρ.56 του Π.Δ./τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Φ.Ε.Κ. 57 / Α’).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 38/2015 «Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα» (ΦΕΚ 63 /Α΄ ).

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015" (ΦΕΚ 64/Α'/28-6-2015)

6.Τις οδηγίες της υπ’αρ.19/2180/28.6.2015 Εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών 7&΄Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

 

Γνωστοποιούμε ότι

  1. Το ερώτημα που τίθεται στην κρίση του Ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα έχει ως εξής: «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25-06-2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;                             Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).
  2. Οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήματος έχουν ως εξής:                                                               
  3.  α. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ ψηφίζουν όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την  πρόταση των τριών θεσμών.

  β. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ ψηφίζουν όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των  τριών θεσμών.

 

 

            Η ψηφοφορία για το Δημοψήφισμα θα διενεργηθεί την 5η Ιουλίου 2015 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθ. 82399/30.1.2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη (παρατίθενται τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις νέων εγγραφών και επανεγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κισσάμου θα υποβάλλονται στο Δήμο Κισσάμου από Τρίτη 2  Ιουνίου έως Τρίτη  30 Ιουνίου 2015.

 Δικαίωμα αίτησης έχουν τα παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει τα δυόμισι (2,5) χρόνια τους έως 31 Δεκεμβρίου 2015, προηγούνται όμως αυτά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα υπόλοιπα θα γίνουν δεκτά στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

 

       Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Βεβαίωση εργασίας γονέων
  3. Ατομικό δελτίο υγείας (συμπληρώνεται από τον παιδίατρο)
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
  5. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων πέρα των ανωτέρων δικαιολογητικών ζητείται και άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα ,όπως αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις

 

        Τα έντυπα της αίτησης εγγραφής, επανεγγραφής και το ατομικού Δελτίου Υγείας, θα παραλαμβάνονται από το Δήμο Κισσάμου.

 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Δημαρχείου Κισσάμου , υπεύθυνη  κ. Δαμανάκη Χρύσα τηλ 2822340223

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Ανακοινώσεις

©Δήμος Κισσάμου