Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κισσάμου. Συνεχίζονται οι εγγραφές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κισσάμου. Συνεχίζονται οι εγγραφές

«Ορισμός Άμισθου Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)»

«Ορισμός Άμισθου Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)»

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ