«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 11 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

  Αρ.Πρωτ:2946

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 11

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση στις 3  Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:30 μ.μ. στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2019.Αποδοχή χρηματοδότησης 300.000 Ευρώ. για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες.
 2. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2019.
 3. Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικον. αποτελεσμάτων έτους 2019.
 4. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών.
 5. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών.
 6. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελετών (Γεωλογικής-Γεωτεχνικής-Υδραυλικής) για το έργο <Κατασκευή Ταμιευτήρα Λιμνοδεξαμενής Σφηναρίου.
 7. Διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλέτες λόγω μη ενημέρωσης.(Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας).
 8. Διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλέτη λόγω οικονομικής αδυναμίας.
 9. Διορθώσεις βεβαιωτικών καταλόγων. Εισήγηση Οικον.Υπηρεσίας.

10. Χαρακτηρισμός Επιχείρησης ως εποχιακής για το έτος 2019.Εισήγηση Οικον.Υπηρεσίας.

11. Λύση σύμβασης με τις εταιρείες VODAFON-PANAFON AEET & WINDELLAS και εκ νέου εκμίσθωση της Δημοτικής Εκτασης Τ.Κ.Κεφαλίου.

 

 

 

 

 

 

                                                         Κίσσαμος 29 -3 -2019                                                                

                                                            H ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 

                                  ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ-ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 10 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Αρ.Πρωτ:2926

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 10

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Π Ρ Ο Σ

1.Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους,τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

                2. KSi Greece Ορκωτοί Ελεγκτές

                   Εκπρόσωπος κ. Φανουργιάκης Θεόδωρος.

 

 

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση στις 3-4-2019 , ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

 

        ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2017 Δήμου Κισσάμου.

 

 

 

 

 

 

                                                         Κίσσαμος 29-3--2019                                                                 

                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  

 

                                      ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 20-03-2019

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                               Αρ.Πρωτ: 2691

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 1506/20-2-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 1506/20-2-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 14-01-2019

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 349

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΗΤΟΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΑΝΕΜΟΥΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ 31-12-2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαμος 18-12-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11376

Πληροφορίες:

E-mail:dkisamou@gmail.com

Τηλέφωνο: 2822340204 Fax:            2822022121

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ,

ΗΤΟΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΑΝΕΜΟΥΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟ,

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΩΣ 31-12-2019.

Ο Δήμος Κισσάμου,

 1. 1.Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερόμενων ανά κατηγορίες παροχής υπηρεσίας, προκειμένου να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, για παροχή υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιές - ανέμους - εκχιονισμούς - πλημμυρικά φαινόμενα), σε συνδρομή των ίδιων μέσων. Όλοι όσοι διαθέτουν ή μπορούν να διαθέσουν μηχανήματα έργων, υδροφόρα, οχήματα και φορτηγά αυτοκίνητα, για την εκτέλεση έργων - εργασιών - παροχή υπηρεσιών προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών υπό την επίβλεψη του Δήμου Κισσάμου, δύναται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 2. 2.Ο πίνακας ενδιαφερόμενων ιδιωτών θα καταρτιστεί μετά από έλεγχο των υποβληθέντων σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 6748/9-10-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας και των με αριθμό 2/86104/0026/11-09-2017 και 2/16861/0026/31-03-2017 εγγράφων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της εγκυκλίου αυτού 2/10018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).
 3. 3.Οι αμοιβές μίσθωσης κάθε μηχανήματος έργου και οχήματος καθορίζονται ως εξής και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ:

        I.            Φορτωτής ανεξαρτήτους βάρους 45,00 €,

       II.            Εκσκαφέας ανεξαρτήτου βάρους 45,00 €

      III.            Γκρέιντερ 50,00 €

     IV.            Μικρό ερπυστριοφόρο 45,00 €

      V.            Μεγάλο ερπυστριοφόρο 65,00 €

     VI.            Φορτηγό 40,00 €

    VII.            Εκσκαφέας τύπου JCB 45,00 €

   VIII.            Φορτωτής Bobcad 40.00 €

 1. 4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2822340226 γραφείο Δημάρχου και στο 2822340204 αρμόδια υπάλληλος Ντουλάκη Κατερίνα, FAX επικοινωνίας 2822022121. Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι στις 31 - 1 - 2019.
 2. 5.Δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι διαθέτουν μηχανήματα έργων διαφόρων τύπων και φορτηγά αυτοκίνητα έργων (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) τα οποία πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να έχουν πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και χρήσης, πιστοποιητικά ελέγχου όπου απαιτείται για κάθε μηχάνημα και αναλυτικότερα:

Να διαθέτουν πιστοποιητικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας και χρήσης.

Τα λοιπά οχήματα (ημιφορτηγά, ΦΙΧ) να διαθέτουν πιστοποιητικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ΚΤΕΟ και ταχογράφο.

 1. 6.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν είναι :
 • Αίτηση πρωτοκολλημένη και υπογεγραμμένη.
 • Βεβαίωση ότι είναι πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και χρήσης για κάθε μηχάνημα.
 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι ενδιαφέρονται να διαθέσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους ή να μισθώσουν μηχανολογικό εξοπλισμό από τρίτους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και με τις τιμές που έχουν ορισθεί στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ότι δέχεται να μισθώσει τα μηχανήματα του ιδιοκτησίας του ( τα οποία να αναφέρονται λεπτομερώς ) στον αιτούντα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και οι οποίες θα πρέπει να είναι κοντά στην έδρα τους, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην επέμβαση κατά το έκτακτο γεγονός, την εργασία που τους ενδιαφέρει (πχ. χιονοπτώσεις ή άρση καταπτώσεων ή αποκαταστάσεις σε χείμαρρους ή για το σύνολο των υπηρεσιών).
 • Αναλυτικός κατάλογος μηχανημάτων που διατίθεται
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 1. 7.Ελλιπής φάκελος θα κρίνεται απορριπτέος.
 2. 8.Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κισσάμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΗΤΟΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΑΝΕΜΟΥΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΩΣ 31-12-2019.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΗΤΟΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΑΝΕΜΟΥΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΩΣ 31-12-2019.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 11-12-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 11079

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 27 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                                                                  

  ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

  Αρ.Πρωτ: 10412

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 27

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Σας καλούμε σε ειδική  συνεδρίαση στις 2-12-2018, ημέρα Κυριακή  και ώρα  20:30 μ.μ. στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019.

 

 

 

    

 

 

                                                         Κίσσαμος  28-11 -2018                                                                

                                                  H ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 

                                  ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ-ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 26 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

  ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

  Αρ.Πρωτ: 10405

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 26

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ 

Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση στις 2 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα  Κυριακή και ώρα  19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Μερική διόρθωση της υπ.αρ.192/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου. (Τροποποίηση προϋπολογισμού).
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού. Αποδοχή χρηματοδότησης 205.000 Ευρώ. Υπ. Εσωτ.-Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού. Αποδοχή χρηματοδότησης 211.000 Ευρώ Υπ. Εσωτ. Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
 5. Έγκριση των υπ.αρ.48/2018 και 49/2018 αποφάσεων Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 6. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.
 7. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών.
 8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου <Άμεση αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την βροχόπτωση της 17-5-2017>.
 9. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας υπηρεσίας Μπάλου.

10. Μερική τροποποίηση για το Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου.

11. Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες σύμφωνα με το άρ.174 παρ.3α Ν.3463/2006 (Μη ενημέρωση).

12. Διορθώσεις ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

13. Εξειδίκευση πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

14. Αλλαγή κωδικού χρέωσης Δημοτικών Τελών.

15. Έγκριση μελετών.

16. Εξεύρεση χώρου για συλλογή πλαστικών θερμοκηπίων.

17. Θέμα απένταξης σχολικών μονάδων Έλους από την κατηγορία των δυσπρόσιτων.

18. Παραχώρηση χώρου σε αθλητικά σωματεία για λειτουργία ιδιωτικού σκοπευτηρίου και πίστας μοτοσυκλετιστών.

 

 

 

 

 

                                                         Κίσσαμος 28 -11 -2018                                                                

                                                  H ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 

                                  ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ-ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΠΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

O Δήμος Κισάμου ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη 29 Νοεμβρίου ενημέρωση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κισάμου (ΓΠΣ Κισάμου – Β1 Στάδιο), θα γίνει αντί για τις 11:00 πρωί στις 15:45 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατάνου.
Παρακαλούνται οι δημότες όπως παραβρεθούν προς ενημέρωσή τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 16-11-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 10005

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 16-10-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 8615

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση μελέτης με θέμα: «Μουσείο Μουσικών Κρήτης στις Λουσακιές του Δήμου Κισσάμου»

Παρουσίαση μελέτης με θέμα: «Μουσείο  Μουσικών Κρήτης στις Λουσακιές του Δήμου Κισσάμου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών-Πρώτη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού

Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών-Πρώτη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 11-09-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 7453

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 21-08-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 6879

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018

ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 11-07-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 5647

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για ναυαγοσωστικη κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ΔΕ Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για ναυαγοσωστικη κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ΔΕ Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018

Δήμος Κισσάμου ισολογισμός 2016

Δήμος Κισσάμου ισολογισμός  2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 11-06-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 4556

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Γ.Π.Σ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Γ.Π.Σ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 16-05-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 3699

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 17-04-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 2829

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

Έναρξη εγγραφών στις Ημέρες Τουρισμού 2018

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις Ημέρες Τουρισμού 2018. 
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ: www.daysontourism.gr

Οι τρόποι εγγραφής στα σεμινάρια είναι οι εξής: 

1. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.daysontourism.gr και πατώντας εγγραφή. Μπορείτε επίσης μέσω της σελίδας να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων.

2. Στην γραμματεία του Δήμου Κισσάμου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και τηλεφωνικά στο 2822340200.

3. Επικοινωνώντας με το Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου στα τηλέφωνα 2822031989 και 2822083105 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΕΩΣ ΤΙΣ 8/2/2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 13-03-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 1990

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΕΩΣ ΤΙΣ 8/2/2018.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 2 KAI 3 Ν.3861/2010

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                            Κίσσαμος , 20-02-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                                                                                 Αρ.Πρωτ: 1409

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΑΡΘΡΟ 2 KAI 3 Ν.3861/2010

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 12-02-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 1248

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 18-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 607

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα Προετοιμάσου!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 03-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 99

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ»

ΣΧΕΤ.:Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΤΗ ΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

Του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου Ανδρονικάκη ,κατοίκου ,ως εκ της υπηρεσίας του ,Κισάμου Χανίων Κρήτης

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ,η οποία επιδόθηκε ,με Δικαστικό Επιμελητή, στο Δήμο στις 8/12/2015.

Η δικάσιμος ,μετά από αναβολή, ορίστηκε στις 13/12/2017 ενώπιον του Εφετείου Κρήτης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 14-11-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 13541

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Έναρξη διαδικασίας Κύρωσης Κοινοχρήστου Χώρου για το δρόμο εντός οικισμού «Φουρνάδο» Γραμβούσας Δ.Ε. Κισσάμου Δ. Κισσάμου.

                                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19         

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αρ.Απόφασης:193/2017

     ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                   Αρ.Πρωτ:11726

     Κίσσαμος 6-10-2017

 

      Απόσπασμα από το Πρακτικό 19/2-10-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

     Στην Κίσσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου, ύστερα απο την  19/27-9-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλας, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

………………

20. Εγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

…………….

 

      Παρόντος και του Δημάρχου κ.Σταθάκη Θεόδωρου, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε  νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 96 του Ν.3463/2006,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη και ονομαστικά οι:

 

 1. Βαρουχάκη-Μαραγκουδάκη Σταυρούλα, Πρόεδρος 2. Πατερομιχελάκη Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος 3. Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ 4. Κουφάκης Μιχαήλ 5. Γλαμπεδάκης Βασίλειος  6. Φουρναράκης Εμμανουήλ  7.   Κουτσαυτάκης Παντελής 8.  Χαραλαμπάκης Γεώργιος   9. Κατερουδάκης Σταύρος  10. Αποστολάκης Νικόλαος 11. Κατσικανδαράκης Αντώνιος 12. Μυλωνάκης Γεώργιος 13. Μαυροδημητράκης Σπύρος 14. Σκορδυλάκης Γεώργιος 15. Κουκουράκης Κων/νος   16. Ξηρουχάκης Ξενοφών και 17. Χαιρετάκης Μιχαήλ.

 

Απόντες:  1. Παρτσαλάκης Αντώνιος 2. Περράκης Φώτιος 3. Δερουκάκης Εμμανουήλ 4. Σκουλάκης Μιχαήλ. 5. Σταθάκης Φραγκίσκος 6.  Θεοδωρογλάκης Μιχαήλ  7. Σκουλάκης Ιωάννης. 8. Πατεράκης Μιχαήλ 9. Καρτσωνάκης Γεώργιος    και 10. Αννουσάκης Γεώργιος.

 

Η κ. Πρόεδρος ενημέρωσε ότι και οι δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι απουσιάζουν δικαιολογημένα.

 

    Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Λουσακιών, Βουλγάρω Δραπανιά,  Καλουδιανών, Βλάτους, Κεφαλίου, Κουκουναράς, Μαλαθύρου Περβολακίων, Ποταμίδας, Ρόκκας και Φαλελιανών .

 

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Φωτεινόπουλος Βασίλης για την τήρηση των πρακτικών.

 

    Η κ. Πρόεδρος  καλησπέρισε το Σώμα και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

…………………..

   

    

 

 

     Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη  το εικοστό θέμα της ημερήσιας διάταξης  ,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  υπ.αρ.26/2017 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου  με την οποία εισηγούνται θετικά την έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου για το δρόμο εντός του Οικισμού Φουρνάδος Γραμβούσας Δ.Ε. Κισσάμου/

 

     (Αναγνώσθηκε στο Σώμα η  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μεταφέρεται στα πρακτικά ως έχει).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 10-10-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 11869

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 12-09-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 10469

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ:ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 17-08-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ:    9402

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 13-07-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 7948

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/2017 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κίσσαμος, 30/3/2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 3008         

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/2017 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 88

Ο Δήμαρχος Κισσάμου

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» )Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 

2. Την υπ’ αρ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων οι οποίοι δε θα λαμβάνουν αντιμισθία.

 

4. Την υπ’ αρ. 43/28-2-2017 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

5. Τις υπ’ αρ. 1766/1-3-2017 & 1767/1-3-2017 αιτήσεις των Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ & Γλαμπεδάκη Βασιλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου και του  εντεταλμένου συμβούλου αντίστοιχα

 

6.  Την υπ’ αρ. 67/21-3-2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ και Γλαμπεδάκη Βασιλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου και του εντεταλμένου συμβούλου αντίστοιχα και τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/2017 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

 

7.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδοχή παραίτησης Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ και Γλαμπεδάκη Βασιλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου και του εντεταλμένου συμβούλου αντίστοιχα και τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/2017 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κίσσαμος, 21/3/2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 2637        

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ και Γλαμπεδάκη Βασιλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου και του εντεταλμένου συμβούλου αντίστοιχα και τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/2017 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 67

Ο Δήμαρχος Κισσάμου

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» )Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 

2. Την υπ’ αρ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων οι οποίοι δε θα λαμβάνουν αντιμισθία.

 

4. Την υπ’ αρ. 43/28-2-2017 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Κισσάμου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

5. Τις υπ’ αρ. 1766/1-3-2017 & 1767/1-3-2017 αιτήσεις των Ξυπολιτάκη Εμμανουήλ & Γλαμπεδάκη Βασιλείου από τη θέση του Αντιδημάρχου και του  εντεταλμένου συμβούλου αντίστοιχα

 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κίσσαμος, 28/2/2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 1754        

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων περιόδου από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και αρμοδιότητες αυτών»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 43

Ο Δήμαρχος Κισσάμου

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» )Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 

2. Την υπ’ αρ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων οι οποίοι δε θα λαμβάνουν αντιμισθία.

 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ενημερωτική εκστρατεία προστασίας από δασικές πυρκαγίες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 12-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 6312

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 16-05-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 5059

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 10-04-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 3373

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ για το έτος 2017

Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 3.539.520,13
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 171.338,28
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 787.030,65
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 2.444.479,43
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.174.088,92
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 2.163.146,51
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 3.421.513,19
  Σύνολο Πόρων 13.701.117,11
     
Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.025.825,95
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.099.670,68
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 155.844,28
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 0,00
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 251.196,00
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 662.291,73
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 506.842,25
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.205.084,05
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 50.742,28
  Επενδύσεις 0,00
71 Αγορές 268.349,02
73 Έργα 3.530.839,46
74 Μελέτες 687.846,47
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 81.831,00
9111 Αποθεματικό 174.753,94
  Σύνολο Εξόδων και πληρωμών 13.701.117,11

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡ. 01/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 60.000 ΠΡΟ Φ.Π.Α

1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 16-03-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 2451

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΡΟΣ: ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

AΔΑ: 6ΧΥ3ΩΕΖ-ΩΨΥ

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ Η  Σ  Η

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                                                             Κίσσαμος    13/03/2017

                                                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 2239

 

 

 

                ΠΡΟΣ:

 

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μηθύμνης, χρονικής διάρκειας 12 μηνών, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (24.800,00 €) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πιο αναλυτικά, ο μέγιστος ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 22-02-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 1567

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 24-01-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 642

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 13-12-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 14782

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 15-11-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 13723

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 10-10-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 12049

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 09-09-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 10774

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 10-08-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 9596

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 14-07-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 8503

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 14-06-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 6938

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Περίληψη της από 21.12.2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 596/24.12.2015 αιτήσεως για την ερμηνεία της βουλήσεως διαθέτη που με διάταξη τελευταίας βουλήσεως συνέστησε Κοινωφελές Ίδρυμα, την οποία ήγειρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ.κ. Αμφιλόχιος Ανδρονικάκης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, και η οποία δικάζεται από το προαναφερόμενο Εφετείο στη δικάσιμο της 10ης.05.2016 και με αριθμό πινακίου 39.

ΑΙΤΗΣΗ

 

Περίληψη της από 21.12.2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 596/24.12.2015 αιτήσεως για την ερμηνεία της βουλήσεως διαθέτη που με διάταξη τελευταίας βουλήσεως συνέστησε Κοινωφελές Ίδρυμα, την οποία ήγειρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ.κ. Αμφιλόχιος Ανδρονικάκης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, και η οποία δικάζεται από το προαναφερόμενο Εφετείο στη δικάσιμο της 10ης.05.2016 και με αριθμό πινακίου 39.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 11-05-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 5074

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 11-05-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 5074

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22/03/2016 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 14-04-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 3999

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22/03/2016  ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ.266 ΠΑΡ.6 Ν.3852/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ.266 ΠΑΡ.6 Ν.3852/2010

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 10-03-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 2600

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               Κίσσαμος , 11-02-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                                                 Αρ.Πρωτ: 1500

Ταχ. Δ/νση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.


Περίληψη της από 21.12.2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 596/24.12.2015 αιτήσεως για την ερμηνεία της βουλήσεως διαθέτη που με διάταξη τελευταίας βουλήσεως συνέστησε Κοινωφελές Ίδρυμα, την οποία ήγειρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ.κ. Αμφιλόχιος Ανδρονικάκης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, και η οποία δικάζεται από το προαναφερόμενο Εφετείο στη δικάσιμο της 10ης.05.2016 και με αριθμό πινακίου 39.

Περίληψη της από 21.12.2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 596/24.12.2015 αιτήσεως για την ερμηνεία της βουλήσεως διαθέτη που με διάταξη τελευταίας βουλήσεως συνέστησε Κοινωφελές Ίδρυμα, την οποία ήγειρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ.κ. Αμφιλόχιος Ανδρονικάκης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, και η οποία δικάζεται από το προαναφερόμενο Εφετείο στη δικάσιμο της 10ης.05.2016 και με αριθμό πινακίου 39.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ»

ΣΧΕΤ.:Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΤΗ ΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

Του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου Ανδρονικάκη ,κατοίκου ,ως εκ της υπηρεσίας του ,Κισάμου Χανίων Κρήτης

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ,η οποία επιδόθηκε ,με Δικαστικό Επιμελητή, στο Δήμο στις 8/12/2015.

Η δικάσιμος ορίστηκε στις 10/5/2016 ενώπιον του Εφετείου Κρήτης.

 

Παρατίθεται το κείμενο της περίληψης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


ΜΗΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης σας προσκαλεί στις Ημερίδες που διοργανώνει στο πλαίσιο του Μήνα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης από τις 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2015. 

Η ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου NATURA αλλά και η προστιθέμενη αξία και η συμβολή των περιοχών αυτών στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση θα αποτελέσουν το αντικείμενο  των 22 ημερίδων που θα διεξαχθούν σε ολόκληρο το νησί.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους φορείς και τους πολίτες κάθε Δήμου να συνομιλήσουμε για τη σημασία των περιοχών NATURA, για τις ευκαιρίες, δυνατότητες και προοπτικές που δίνονται μέσα από τη διασύνδεση του φυσικού  περιβάλλοντος με την παραγωγική  διαδικασία, την αγροδιατροφική αλυσίδα αλλά και τον τουρισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο NATURA 2000 μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο https: //natura2000.crete.gov.gr/.

 

 

 

 

Σταύρος Αρναουτάκης                                                                 Νικόλαος Καλογέρης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                             ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ                                                          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

 

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα και των 22 Ημερίδων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           15/9/2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Ο Δήμαρχος

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του  ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄87).

.    2. Του Π. Δ. 66/2015 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της  νέας Βουλής» (ΦΕΚ 107  Α΄ )

 

         3. Την αριθ. 37/2015 από 7/9/2015, όπως διορθώθηκε με την αριθμ. 38/2015 από 9/9/2015,  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν εβδομήντα ένας (71) υποψήφιοι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Χανίων για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

   4. Την αριθ. 193/2015 από 11/9/2015 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν :

α) Οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν δεκαοκτώ (18) συνδυασμοί υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Χανίων για τις ανωτέρω εκλογές, και

β) Οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.

 

 

5. Την αριθ. 111013/14.9.2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων με την οποία γνωστοποιούνται οι συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμοί κομμάτων της εκλογικής περιφέρειας Χανίων καθώς και οι συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας

 για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ MAΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ MAΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Κίσσαμος 3/7/2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2.Τις διατάξεις του Ν.4023/2011 «Διεύρυνση της Άμεσης και Συμμετοχικής Δημοκρατίας για τη διενέργεια Δημοψηφίσματος»(ΦΕΚ 220/Α΄)

 3. Τις διατάξεις του άρ.56 του Π.Δ./τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Φ.Ε.Κ. 57 / Α’).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 38/2015 «Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα» (ΦΕΚ 63 /Α΄ ).

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015" (ΦΕΚ 64/Α'/28-6-2015)

6.Τις οδηγίες της υπ’αρ.19/2180/28.6.2015 Εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών 7&΄Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

 

Γνωστοποιούμε ότι

 1. Το ερώτημα που τίθεται στην κρίση του Ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα έχει ως εξής: «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25-06-2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;                             Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).
 2. Οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήματος έχουν ως εξής:                                                               
 3.  α. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ ψηφίζουν όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την  πρόταση των τριών θεσμών.

  β. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ ψηφίζουν όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των  τριών θεσμών.

 

 

            Η ψηφοφορία για το Δημοψήφισμα θα διενεργηθεί την 5η Ιουλίου 2015 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθ. 82399/30.1.2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη (παρατίθενται τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ «Για το παζάρι της Μεγ. Παρασκευής στην Κίσσαμο»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Για το παζάρι της Μεγ. Παρασκευής στην Κίσσαμο

Ενημέρωση

 

 

 

Ο κόμβος «Ενημέρωση» έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου Κισσάμου.
Στις ενότητες που ακολουθούν μπορείτε να διαβάσετε ανακοινώσεις, δελτία τύπου προκηρύξεις κ.α.