ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 12306/1-11-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 12306/1-11-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 5/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 5/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΜΛΕΤ/ΚΟΛΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ

ΑΜΛΕΤ/ΚΟΛΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ