Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου  Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ

O Δήμος Κισσάμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του Κοινωνικού της προγράμματος για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ξεκινάει την υλοποίηση της κοινωνικής δράσης υπερτοπικού χαρακτήρα, με τίτλο «Η Προίκα του Μωρού».

O Δήμος Κισσάμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του Κοινωνικού της προγράμματος για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ξεκινάει την υλοποίηση της κοινωνικής δράσης υπερτοπικού χαρακτήρα, με τίτλο «Η Προίκα του Μωρού».

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τροποποίηση χρόνου υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) του Δήμου Κισσάμου»

Τροποποίηση χρόνου υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) του Δήμου Κισσάμου»

Νέα Ανακοινώσεις