ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2024»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2024»

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  «ΞΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 -ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΞΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024 -ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 8- Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του 2ου 2μήνου 2024

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 8- Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του 2ου 2μήνου 2024