Παράταση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού για <Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & ενός καινούργιου απορ/ρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κ.μ.>

Παράταση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού για <Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & ενός καινούργιου απορ/ρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κ.μ.>

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙS 5029840

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙS 5029840

Πρόσκληση για συμμετοχή νέων από τον Δήμο Κισσάμου  στη δράση της Επιτροπής ”Ελλάδα 2021″, «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

Πρόσκληση για συμμετοχή νέων από τον Δήμο Κισσάμου στη δράση της Επιτροπής ”Ελλάδα 2021″, «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

    Τελευταία Νέα