Προστασία από τα κουνούπια 2021

Προστασία από τα κουνούπια 2021

Στο Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος προσφοράς και επαναχρησιμοποίησης: «social store» που θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη 10.00-13.00 .

Στο Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος προσφοράς και επαναχρησιμοποίησης: «social store» που θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη 10.00-13.00 .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΛΗΤΤΌΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΛΗΤΤΌΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ”

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ