Έργα ΕΣΠΑ

1) Κέντρο Κοινότητας

1.1) ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

1.1.1) 2017-2018

1.1.2) 2018-2019

1.1.3) 2019-2020

1.2) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1.2.1) SUMMER YOUTH CLUB

1.2.2) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2018

1.2.3) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2018 

1.3) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.3.1) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 03/2019

1.3.2) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΠΑΛ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 04/2019

1.3.3) ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 03-04/12/2019

1.3.4) Κ.Δ.Β.Μ 2019

1.3.5) ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 09/2020

1.3.6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 10/2020 

 

Aπολογισμός των δράσεων μας για την τριετία 2017-2020

 

 

2) Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Κισσάμου»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Αγορά Γηπέδων Αντλιοστασίων Α2, Α7, Α8 και Α1 »

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «Διερευνητικές Τομές – Ανασκαφές»

 

 


3) Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Κισσάμου»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Διερευνητικές Τομές – Ανασκαφές»