ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κίσσαμος 27-5-2024

  ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                            Αρ.Πρωτ:5863

 

 

                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  20 

                                                                     Α.  Προς Τακτικά μέλη:

                                                                      1.  Κελαιδή Ιωάννη  

                                                                      2. Γλαμπεδάκη Βασίλειο                               

                                                                      3. Μαυροδημητράκη Σπύρο

                                                                      4. Τουλουπάκη Θεόδωρο

                                                                      5. Σταθάκη Θεόδωρο

                                                                      6. Παρτσαλάκη Αντώνιο

 

                                                       Β. Προς Αναπληρωματικά μέλη:

                                                      1.Αντωνογιαννάκη-Κυρμπίζου Ευγενία

                                                      2.Καμπιανάκη Ευθυμία

                                                      3.Ψαράκη Νεκτάριο

                                                      4.Φραγκιουδάκη Γεώργιο                   

                                        Γ. Πρόεδρο Δ.Κ.Πλατάνου για το 8ο θέμα.                                       

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Θεοδωρογλάκη Μιχαήλ, οριζόμενο μέλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

     Σας καλώ σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 31 Μαίου 2024 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9:30 π.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής. Εισήγηση Οικ.Υπηρεσίας.

2.Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση νομικής υποστήριξης τέως Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Μαυροδημητράκη Σπυρίδωνα.

3. Ορισμός δικηγόρου. Ασφ/κά μέτρα εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ.

4. Ορισμός δικηγόρου. Ασφ/κά μέτρα εργαζομένης Ι.Δ.Ο.Χ.

5. Ορισμός δικηγόρων για προετοιμασία & υποβολή φακέλου δηλώσεων ιδιοκτησίας του Δήμου Κισσάμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Χανίων.

6. Ακύρωση της υπ.αρ.52/2024 απόφασης Δ.Ε. Ανάθεση του Γ Τμήματος Προμήθεια φωτιστικών του διαγωνισμού <Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου> με χρήση της παρέκκλισης της παρ.10 του αρ.6 Ν.4412/16.

7. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου <Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου Οικισμών Δήμου Κισσάμου>. Ισόποσος του συμφωνητικού.

8. Εκφραση γνώμης για το έργο <ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΓΙΑΛΩΣΗΣ Ο/Γ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΣΜΟΥ ΣΦΗΝΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ.

 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                       ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ