ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21/2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κίσσαμος 3-6-2024

  ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                            Αρ.Πρωτ:6188

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  21  

                                                                     Α.  Προς Τακτικά μέλη:

                                                                      1.  Κελαιδή Ιωάννη  

                                                                      2. Γλαμπεδάκη Βασίλειο                               

                                                                      3. Μαυροδημητράκη Σπύρο

                                                                      4. Τουλουπάκη Θεόδωρο

                                                                      5. Σταθάκη Θεόδωρο

                                                                      6. Παρτσαλάκη Αντώνιο

                                                       Β. Προς Αναπληρωματικά μέλη:

                                                      1.Αντωνογιαννάκη-Κυρμπίζου Ευγενία

                                                      2.Καμπιανάκη Ευθυμία

                                                      3.Ψαράκη Νεκτάριο

                                                      4.Φραγκιουδάκη Γεώργιο

 

                                         Γ. Πρόεδρο Δ.Κ.Πλατάνου για το 2ο & 5ο θέμα.

                                         Δ. Πρόεδρο Δ.Κ.Λουσακιών για το 3ο θέμα.

                                         Ε. Πρόεδρο Δ.Κ.Βάθης για το 4ο θέμα.                                             

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Θεοδωρογλάκη Μιχαήλ, οριζόμενο μέλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

     Σας καλώ σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 7 Ιουνίου 2024 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού. Κατάρτιση όρων διακήρυξης. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργου <ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ>.

2.Χορήγηση απαλλαγής έγκρισης εισόδου-εξόδου για την επιχείρηση <ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΥΡΙΤΟΥ ΑΡΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ> > εντός Οικισμού Πλατάνου Δήμου Κισσάμου.

3. Χορήγηση απαλλαγής έγκρισης εισόδου-εξόδου για την επιχείρηση <Ελαιουργείο> εντός Οικισμού Ζαχαριανών Δ.Κ.Λουσακιών Δήμου Κισσάμου.

4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την επιχείρηση <Υπαίθριος χώρος στάθμευσης> εκτός Οικισμού Χρυσοσκαλίτισσας Δ.Κ. Βάθης  Δήμου Κισσάμου.

 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την επιχείρηση <Υπαίθριος χώρος στάθμευσης> στη θέση <Μπουρούνι> εκτός Οικισμού Πλατάνου Δ.Κισσάμου.

6. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών με ποσό 20.000,00 Ευρώ.

7. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για νομική υποστήριξη τέως Αντιδημάρχου Καθαριότητας.

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                      ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ