Είσοδος

Εγγραφή

Δελτίο Τύπου «Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών για την Χορήγηση αδειών υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου-πάγκοι»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 73400

Τηλ.: 28223 40225 | FAX : 28220 83329

E-mail: mkoufaki@kissamos.gr

Πληρ.: Κουφάκη Μαρία

 

ΘΕΜΑ: Δελτίο Τύπου «Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών για την Χορήγηση αδειών υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου-πάγκοι»

 

 

Καλούνται οι επαγγελματίες αγρότες, που ενδιαφέρονται για διάθεση προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής στο  υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (Πάγκοι), στα όρια του Δήμου Κισσάμου να καταθέσουν στο Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Κισσάμου τις μέρες Δευτέρα έως Πέμπτη 8-2, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση, και δήλωση των προϊόντων, του σημείου δραστηριοποίησης και του χρονικού διαστήματος.

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

γ. Ε1, και αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ.

δ. αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

ε. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

ζ. Παράβολο 10 ευρώ

η. Δημοτική Ενημερότητα

θ. Βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επίσης, για την έκδοση της άδειας απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση:

ι. Βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS και Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

κ. Πιστοποιητικού υγείας.

 

Η προθεσμία κατάθεσης παρατείνεται μέχρι μέχρι τις 24  Μαΐου.

Πληροφορίες Γραφείο Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Κισσάμου, 28223 40225 καθημερινά 9-1.