Οδηγίες Πρόσβασης και Χρήσης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων


Αφού κάνετε είσοδο με τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη & κωδικός) στην αρχική σελίδα του www.kissamos.gr ,  η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αιτήματα γίνεται:

 

  •  Επιλέγοντας την ενότητα e-Υπηρεσίες στο κεντρικό μενού στο πάνω μέρος κάθε σελίδας.
  1. Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει από το μενού αριστερά "e-αιτήματα", "Για Πολίτες" ή "Για Επιχειρήσεις".
  2. Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες με ιδιαίτερη προσοχή. Για να υποβάλετε τη δήλωση, επιλέξτε το σύνδεσμο "Αποστολή ψηφιακής αίτησης.... ".
  3. Στη συνέχεια οδηγήστε στην ειδική σελίδα επεξεργασίας του επιλεγμένου ηλεκτρονικού αιτήματος. Εδώ έχετε τη δυνατότητα καθορισμού του ηλεκτρονικού μέσου απάντησης και του τρόπου παραλαβής του εγγράφου. Συμπληρώνετε την αίτηση με τα στοιχεία σας και επιλέγετε "αποστολή". Αν η αποστολή είναι επιτυχής λαμβάνεται το ακόλουθο μήνυμα :

    "Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Ο κωδικός του αιτήματός σας είναι ... Κρατήστε αυτόν τον κωδικό για να παρακολουθείτε την κατάσταση του αιτήματός σας."