Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Νο 2 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                     

 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                   

  Αρ.Πρωτ:1090

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Νο 2

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Π Ρ Ο Σ

 

Τον κ. Δήμαρχο, τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο Δ.Κ.Γραμβούσας για το 7ο θέμα  και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

 

 Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στις 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. 1.Συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου στο Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <Υλοποίηση Πλέγματος Δράσεων για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων ή και βασικής υλικής συνδρομής> 2021-27.
  2. 2.Εγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Παραρτήματος υλοποίησης ΥΕ με ίδια μέσα Ε.Ι.1-5 για την Πράξη <Κέντρο Κοινότητας Κισσάμου>.
  3. 3.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Κισσάμου. Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου.
  4. 4.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Κισσάμου. Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου.
  5. 5.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) 
  6. 6.    Συγκρότηση Επιτροπών έτους 2024. Προμηθειών και Υπηρεσιών.
  7. 7.    Διόρθωση ορίων Οικισμού Τράχηλα Δ.Κ. Γραμβούσας Δ.Κισσάμου. Απόφαση 38/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  8. 8.    Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχικής Α.Ε. 

 

 

 

                                                                Κίσσαμος 19/1/2024

 

 

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 

                                                             ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ