ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για νέες άδειες,θέσεις παραγωγών και επαγγελματιών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου από την περιφέρεια Κρήτης τμήμα Εμπορίου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί προκήρυξη για νέες άδειες και θέσεις παραγωγών και επαγγελματιών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου από την περιφέρεια Κρήτης τμήμα Εμπορίου, στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι ανωτέρω αρμοδιότητα βάσει του αρ 13 Ν. 4849/2021.
Πληροφορίες στο site της Περιφέρειας Κρήτης: Crete.gov.gr/ (ενημέρωση/προκηρύξεις /31-10-22.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί προκήρυξη, για νέες άδειες και θέσεις παραγωγών και επαγγελματιών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, από την περιφέρεια Κρήτης, Τμήμα Εμπορίου, στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι ανωτέρω αρμοδιότητα, βάσει του αρ 13 Ν. 4849/2021. Πληροφορίες στο site της Περιφέρειας Κρήτης: Crete.gov.gr/ (ενημέρωση/προκηρύξεις /31-10-22.)