ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018», εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α ́)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/7/2018 έως 30/9/2018», εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/4-4-2018/τεύχος Α ́)