Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κισσάμου για το έτος 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Αρ. 1/2013

 

Προς : Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν/ση: Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων:-Κα Σκουλάκη Ευφροσύνη -Κος Κουκουράκης Κων/νος

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στις  12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ  στο Πολιτιστικό Κέντρο  που βρίσκεται στο υπόγειο του Δημαρχείου, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κισσάμου για το έτος 2013»

Έχοντας υπόψη  το υπ.αρ 348/07-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Δ/κου Οικ/κου  Ν.Χανίων  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το υπ.αρ. 500/07-02-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  που αναφέρονται στην ανάγκη για επίσπευση της διαδικασίας ψήφισης του προϋπολογισμού,  στο  αρχικό θέμα της ημερήσιας διάταξης προθέτουμε  το εξής θέμα:

«Συζήτηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου έτους 2013»

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη  13  Φεβρουαρίου 2013 , ώρα : 19:00 στον ίδιο χώρο με τα παραπάνω θέματα.

 

 

                                                                 Κουμάκης Νεκτάριος

 

                                                Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                    Αντιδήμαρχος