ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4889/30-4-2024 ΣΟΧ 3/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει την δημοσίευση των Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας, των Πινάκων Επιλογής, καθώς και των Πινάκων Απορριπτέων υποψηφίων, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού / Λογιστικού της υπ'αρ.πρωτ. 4889/30-4-2024 ΣΟΧ 3/2024 Ανακοίνωσης.